Loading...

Wat is kinderfysiotherapie?

Ook kinderen horen optimaal te kunnen bewegen binnen hun mogelijkheden. Ieder kind beweegt anders. Voor ons is het de uitdaging om het juiste bewegingsgedrag bij jonge kinderen op een zo leuk mogelijke manier uit te lokken en aan te leren. Spelen is dan ook het toverwoord bij Kinderfysioboz. Want kinderen leren het beste spelenderwijs. In onze verschillende praktijkruimtes hebben we spelmateriaal voorhanden om het optimale bewegingsgedrag te stimuleren en om kinderen op een leuke manier uit te dagen van peuter tot puber. Ook bij het oudere kind is het belangrijk aan te sluiten op hun belevingswereld en is het belangrijk dat ze optimaal kunnen bewegen. Voor kinderen tot en met twee jaar geven we fysiotherapie aan huis.
Meer informatie over specifieke behandelingen en specialisaties kun je vinden op www.kinderfysioboz.nl

Met welke klachten kun je terecht bij de kinderfysiotherapeut?  

De kinderfysiotherapeut behandelt klachten op senso-motorisch gebied van baby tot jong volwassene, van 0 tot 18 jaar. Deze klachten kunnen heel verschillend zijn. We noemen er hier een aantal: klachten als gevolg van sportblessure, moeite met schrijven, slechte houding en/ of scoliose, moeite met evenwicht en balvaardigheden, problemen op gebied van prikkelverwerking, poep- en plasproblemen, slechte conditie, hulp na een breuk, moeite met het leren fietsen, leren trainen/ sporten met een beperking (Fitkids) enz. Voor meer informatie klik hier.

Werkwijze  
De werkwijze van de kinderfysiotherapeut zal afgestemd zijn op de leeftijd van het kind. De ouders / verzorgers worden betrokken in het vraaggesprek, tijdens het onderzoek en bij de adviezen. Bij kinderen zal het onderzoek en behandelen spelenderwijs gaan. De kinderfysiotherapeut observeert hoe het kind vaardigheden uitvoert. Ook neemt de kinderfysiotherapeut specifieke testen af met betrekking tot de motorische ontwikkeling om zo een compleet beeld te krijgen. Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen, om een beeld te krijgen van de hulpvraag en om de ervaring van ouders en/of leerkrachten te horen met betrekking tot de problemen waar het kind mee zit. Samen met het kind en de ouders/ verzorgers zal er een behandelplan opgesteld worden. Indien nodig werkt de kinderfysiotherapeut samen met andere fysiotherapeuten, maar ook met de kinderarts, neonatoloog, kinderrevalidatiearts en met leerkrachten of interne begeleiders. Ook hebben we nauwe contacten met logopedisten en psycholoog/ orthopedagoog waar we mee samenwerken. Over specifieke werkwijze bij de verschillende specialisaties binnen de kinderfysiotherapie lees je meer op www. Kinderfysioboz.nl 

Tip van Tine 
Heeft je kind moeite met het aanleren van het zwemmen, netjes schrijven of leren fietsen? Of hebben jullie vragen over de prikkelverwerking van jullie kind? Vraag een onderzoek aan naar de motorische ontwikkeling en/ of de prikkelverwerking aan om te kijken of we iets voor jullie kunnen betekenen! Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering!

Terug naar overzicht
Direct een afspraak maken

Behandelaar

Onze kinderfysiotherapeuten zijn Linda Tolsma, Linda Maat-van Poll en Tine Dietvorst.